A Takarék Invest LIKVIDITÁSI Befektetési Alap rövid bemutatása [1]

 

A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) azoknak a magán-, vagy intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, akik nagyon alacsony kockázat vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot kívánnak elérni a mindenkori saját tőkéjének minimum 70 százalékát rövid futamidejű betétekbe, másrészt 100 napnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai állampapírokba fektető értékpapír portfolió segítségével.

 

 

1.) Az Alap célja

 

Az Alap célja, hogy egy jellemzően három hónapot nem meghaladó futamidejű betétekből, valamint 100 napnál nem hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírokból álló értékpapír-portfólió segítségével rendkívül alacsony kockázat vállalás mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot biztosítson a Befektetési Jegy tulajdonosok számára.

 

- egyszerű

- bármikor hozzáférhető

- átlátható

- költségkatékony

- rendkívül alacsony kamatláb és árfolyam kockázatú

 

 

2.) Kockázati szint, ajánlott minimális befektetési idő

A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap nyilvános, nyíltvégű, likviditási alapok kaegóriájába tartozik.

 

Az Alap esetében minimális befektetési időtáv nincs.

 

likvid_tartsi_id_01

 

A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap értékingadozási tulajdonsága, azaz a vállalt befektetés kockázati szintje: ALACSONY.

 

likvid_kockzat

 

 

3.) Befektetési politika

 

  

Eszközkategória

Minimális arány

Maximális arány

Tervezett arány

Pénz

0% 10% 0%

Betétek

70% 90% 80%

Repó

0% 30% 0%

Állampapírok

0% 30% 20%

 

 

4.) Milyen hozamra lehet számítani?

 

Tekintettel arra, hogy az Alap határozatlan futamidejű, így nem lehet előre meghatározni, hogy mi lesz a hozama. A hozam csak becsülhető, ami függ a befektetés időtávjától, a vétel pillanatában és az eladás időpontjában a befektetési környezettől, azaz az akkori piaci hozamoktól.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára.

 

 

5.) A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap előnyei

 

A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap megfelel Önnek, ha

 

- rövid időtávon, kockázat nélküli befektetési alternatívát keres a hitelintézetek által kínált betétlekötési lehetőségekkel szemben, a betétekénél lényegesen nem magasabb kockázatvállalás mellett, ugyanakkor a betéteket légyegesen meghaladó likviditás biztosítása által

- kockázatmentes, likvid befektetési formát keres

- kötvényjegyzést megelőző időszakra keres rövidtávú befektetést

 

 

6.) A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alappal kapcsolatos kockázatok

 

A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap nem felel meg Önnek, ha

 

- előre ismert hozamot vár el befektetésére

- nem fogadja el, hogy befektetésének értéke (vagyis az Alap árfolyamának) csekély mértékben ingadozhat [ez a kockázat minimális, hiszen az Alap mindenkori saját tőkéjének minimum 70%-a betétekbe van fektetve]

 

 

7.) A Takarék Invest Likviditási Származtatott Befektetési Alapra vonatkozó néhány fontosabb alapadat

 

Az Alap neve: Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap
Az Alap valutaneme:  Magyar Forint
Az Alap nyilvántartásba vételi száma: 1111-308
Az Alap típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű / (likviditási alap)
Befektetési Jegyek ISIN azonosítója: HU0000707385
Letétkezelő:  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Az Alap Könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Az Alap referenciaindex összetétele: 100% RMAX index
Alapkezelési és forgalmazási díj:  0,7%/év
Letétkezelési díj: 0,1%/év
A Befektetési Jegyek eladási jutaléka: eladási tranzakciónként legfeljebb 500, - Ft 
A Befektetési Jegyek visszaváltási jutaléka:  0, - Ft

 

 

8.) A folyamatos forgalmazás rendje és a befektetési jegyre vonatkozó ügyletek elszámolása

 

Befektetési Alap

Megbízás felvételének napja

A hivatalos nettó eszközérték megállapításának napja

Árfolyam- számításhoz szükséges eszköz- záróárfolyamok napja

Forgalmazás-elszámolási nap

Forgalmazás teljesítési nap

Befektetési Jegy keletkeztetése vagy törlése

 

Köttételi helyen az árfolyam megjelenésének napja

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap

 

 

T

 

 

T-1

 

 

T-1

 

 

T

 

 

T

 

 

T

 

 

T

 

 

[1] Jelen dokumentum a Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokról kíván tájékoztatást nyújtani. Az Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatókból és kezelési szabályzatokból. A jelen dokumentumban foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak alapján a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alap hozama magasabb és alacsonyabb is lehet a referencia index hozamánál, továbbá a befektetési alap értéke ingadozik, aminek következtében a visszaváltáskori kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára.

 

 

 

Tájékoztató, Kezelési szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk